Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

01
Our service

Main services

Bảo dưỡng hệ thống CNTT

Giúp hệ thống vận hành ổn định, luôn sẵn sàng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa những sự cố của hệ thống.

Thi công hệ thống CNTT

Tổ chức, doanh nghiệp muốn đạt năng suất cao trong công tác điều hành và quản lý thì cần cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đủ mạnh, hiện đại.

Cứu dữ liệu

911 là chuyên gia trong lĩnh vực phục hồi dữ liệu server, điện thoại smartphone, máy tính, ổ cứng HDD, thẻ nhớ, USB,...

Hỗ trợ kỹ thuật CNTT

Cùng đội ngũ nhân viên hùng hậu với hàng nghìn giờ kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện xử lý các yêu cầu về hệ thống CNTT.

Tư vấn CNTT

Tư vấn xây dựng chiến lược CNTT cho doanh nghiệp, cơ quan tổ chức nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống CNTT mang tính tổng thể và thống nhất.

Tư vấn - triển khai chuyển đổi số

Tư vấn lộ trình chuyển đổi số tổng thể cho doanh nghiệp trong CNTT và triển khai hệ thống toàn diện, đồng bộ.

Triển khai dự án CNTT

Triển khai các dự án nâng cấp, lắp đặt, cấu hình thiết bị, phần mềm đồng loạt trên diện rộng với quy trình quản lý, triển khai dự án đạt tiêu chuẩn hệ thống QLCL.

Digital signage

911 cung cấp dịch vụ về Bảng hiệu kỹ thuật số (Digital Signage) một hình thức hiển thông tin, quảng cáo hay các loại tin khác trên màn hình.

Support 24/7

You need consultation?

02
Customer reviews

Thank you
for always trusting and accompanying

Emilia Clarke
Moonkle LTD,
Client of Company
"Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work. Patience. Infinite patience. No shortcuts. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."
Emilia Clarke
SoftTech,
Manager of Company
"Patience. Infinite patience. No shortcuts. Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."
Emilia Clarke
Moonkle LTD,
Client of Company
"Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work. Patience. Infinite patience. No shortcuts. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."
Emilia Clarke
SoftTech,
Manager of Company
"Patience. Infinite patience. No shortcuts. Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."