Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

News

Lao Dong tell about 911

Máy tính bị treo khi đang làm việc, bị virus tấn công hàng loạt, mất những dữ liệu quan trọng… bạn bị rơi vào “bế tắc”, công việc đình trệ? Dù đã có những chương trình chăm sóc khách hàng, bảo hành sản phẩm… nhưng nhiều khách hàng cũng không khỏi thất vọng vì sự thiếu chuyên nghiệp hoặc phải chờ dài cổ. Kết cục, không ít máy tính của doanh nghiệp, đại lý Internet hay cá nhân từ “lành” thành “què”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *